דיני עבודה

הטרדה מינית – הגדלת סכומי פיצויים

shekeli כנסת קבעה באופן סופי כי יוגדל סכום פיצוי, ללא הוכחת נזק, במקרה של הטרדה מינית. עובר לשינוי זה, סכום הפיצוי המקסימאלי היה 50,000 ₪ ובצמוד למדד המחירים היה בסך של 72,000 ₪. סכום הפיצוי המקסימאלי החדש יהיה 120,000 ₪. מה זה אומר? בראש ובראשונה, לפני מספר שנים בית הדין הארצי לעבודה קבע ...

עולה חדשה זכתה בתביעתה נגד מעסיקה – בעל מוסך בגליל

money בעל מוסך חויב לשלם למזכירתו 145 אלף ש"ח בגין קיפוח משמעותי של זכויותיה במהלך העסקתה ובגין פיטוריה שלא כדין לאחר 12.5 שנות העסקתה. בית-הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתה של העולה החדשה (להלן:"ס") אשר הוגשה בשמה ע"י עו"ד איגור גלידר. בתביעתה טענה ס. כי, הועסקה בתפקיד של מזכירה במוסך בתוקפה שבין חודש ...

קבל עדכונים מאתר

כתובתנו

חיפה, שמריהו לוין 24